MORGAN bidrar med kunskap kring mobila branschens behov och intressen så som mobila betalningar och juridik. Vi tar fram gemensamma regler och riktlinjer som främjar en god och hållbar marknad samt ger våra medlemmar möjligheten att mötas och nätverkamed de bästa från branschen för ökad inspiration, kunskap och innovation.

Om oss

Branschorganisationen MORGAN är en sammanslutning av företag verksamma inom den svenska mobila tjänstesektorn. Bland annat tar MORGAN fram gemensamma regler för branschen och arbetar aktivt för att underlätta för nya aktörer och sprida kunskap om hur branschen fungerar. Arbetet bedrivs i ett antal arbetsgrupper tillsatta på initiativ av medlemmarna. I arbetsgrupperna drivs såväl långsiktiga frågor som mer tillfälliga ärenden. De frågor som drivits i MORGANsarbetsgrupper är bland andra etiska frågor, tekniska standarder, affärsmodeller med mera. En av MORGANS huvudaktiviteter är events som hålls tre till fyra gånger per år. Eventen behandlar aktuella ämnen som är av intresse för nätverket där fokus läggs på seminarier, workshops och nätverkande. 

Våra medlemmar finns inom områdena innehållstjänster, underhållning, rösttjänster, sms och andra bärartjänster samt teknikleverantörer till dessa. Vi verkar för våra medlemmars intressen i press, gentemot kunder och allmänhet och agerar kommunikationskanal i kontakterna mellan branschen och övriga intressenter.

Är ditt företag aktivt i denna bransch? Hör av dig eller skicka en ansökan, så berättar vi mer Ansök om medlemskap

Kontakta oss  om du har några frågor.

Organisation

MORGANs arbete styrs av den styrelse som väljs på stämman varje vår. Styrelsen består av fem ledamöter. 

Kontaktuppgifter till enskilda styrelseledamöter finns på kontaktsidan.

Stadgar i ekonomiska föreningen MORGAN