Genom att mötas knyter vi kontakter, inspireras och sprider kunskap i branschen. Morgan Seminar Events är våra mingelevents där du som medlem får möjligheten att träffa branschkollegor och ta del av aktuella ämnen under trevliga och sociala former. 

MORGAN SEMINAR EVENTS

Varje år anordnar MORGAN tre till fyra mingelevents. Dessa är informella träffar där aktörer från alla olika delar av branschen bjuds in. Varje event har ett tema som berör aktuella händelser i den mobila tjänstesektorn. Morgan Seminar anordnas för att branschens aktörer ska kunna träffas och delta i intressanta diskussioner om den mobila utvecklingen under avslappnade former. Se vårt kalendarium för information om kommande events.

MORGAN arrangerar även mindre seminarier och workshops som handlar om specifika branschrelaterade frågor. Som medlem har du möjlighet att arrangera ett seminarium tillsammans med oss och får då tillgång till vårt kontaktnät för att bjuda in gäster.

Om du som medlem vill arrangera ett seminarium tillsammans med MORGAN, kontakta oss så bistår vi gärna!

 

bilder från MORGAN Mobile Cocktail

bilder från MORGAN Mobile Cocktail

Träffa oss på Morgan Seminar events!

Paneldebatt eller föreläsare

Mingel med gäster från hela branschen

Gratis för medlemmar