Genom att bli medlem i branschföreningen MORGAN kan du och ditt företag aktivt medverka till den mobila tjänstesektorns utveckling och mognad. Som medlem får du möjlighet att delta i MORGANs arbetsgrupper, exponering på MORGANs hemsida samt tillgång till MORGANs kontaktnät och inbjudningar till våra olika evenemang.

Medlemsansökan till Branschorganisationen MORGAN

Alla företag eller andra organisationer som är verksam i den svenska branschen för mobila tjänster kan ansöka om medlemskap i branschföreningen.

På medlemssidan finns information om vad medlemskapet innebär.

Välkommen med din ansökan!


Ansökningsformulär

Medlemsavgifter

Ordinarie medlem: 8 500 kr

Av ovanstående belopp är 1 000 kr medlemsavgift och resterande belopp serviceavgift, på vilken moms tillkommer.