Cypoint Systems Innovation

Cypoint Systems Innovation är ordinarie medlem i branschorganisationen MORGAN

Cypoint är ett ledande specialistföretag. De erbjuder tjänster och lösningar inom

  • portaler,
  • intra- och extranät,
  • publika webbplatser integrationsplattformar och identitetshantering,
  • mobila lösningar,
  • verktyg för affärsanalys och
  • applikationer för processhantering och gruppsamverkan.

Kontaktperson: Johan Edgren 08-54 587 300

Läs mer på http://www.cypoint.se