Aftonbladet

Aftonbladet är ordinarie medlem i branschorganisationen MORGAN

Aftonbladet är Sveriges största nyhetskälla med 2,6 miljoner dagliga läsare och besökare.
Aftonbladet är störst i alla kanaler – betald papperstidning, web och mobil. Aftonbladet ägs av
mediekoncernen Schibsted (91 procent) och Landsorganisationen, LO, (9 procent). Aftonbladet
har ca 500 anställda, varav ca 300 journalister.

Kontaktperson: Robin Hjelte 0706 76 25 35

Läs mer på http://www.aftonbladet.se/