Cellsynt AB

Cellsynt AB är ordinarie medlem i branschorganisationen MORGAN

Cellsynt AB är ett företag med en portfölj av tjänster för "mobile messaging", med fokus på Premium SMS och SMS.

Kontaktperson: Tobias Larsson 08-52509700

Läs mer på http://www.cellsynt.com